Prečítajte si pozorne podmienky odbornej praxe.


Len 4 kroky Vás delia od praxe v Gréckych hoteloch.


Pozrite si zoznam hotelov,
s ktorými spolupracujeme.


ODBORNÁ PRAX V GRÉCKU

IL MONDO je spoločnosť, ktorá sa vo všeobecnosti zaoberá konzultačnými službami v oblasti cestovného ruchu, so špecializáciou na personálnu oblasť.
Ak ste študent, alebo rodič študenta Hotelovej Akadémie alebo SOŠ obchodu a služieb so zameraním na cestovný ruch, ktorý rozmýšľa či má absolvovať letnú odbornú prax v sezóne 2016 v zahraničí, ste na správnej stránke. Tu nájdete detailný popis našich služieb v tejto oblasti a aj školy, s ktorými spolupracujeme.

Hneď na úvod by sme radi poznamenali, že všetky naše nižšie uvedené služby sú ZADARMO, študent NEPLATÍ spoločnosti IL MONDO žiadne registračné, manipulačné, administratívne a ani letiskové poplatky.

Cieľom letnej odbornej praxe v zahraničí je dať študentom šancu otestovať si teoretické vedomosti v praxi, nadobudnúť nové zručnosti, zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, ale predovšetkým osamostatniť sa a dozrieť po ľudskej stránke.

Odísť zo zahraničia na 4-5 mesiacov je veľká skúška života ale i veľký skok do prázdna, nakoľko sa študent musí prispôsobiť nielen odlišným spoločenským a kultúrnym zvyklostiam, ale i pre nás nezvyčajným klimatickým podmienkam. A preto je dobré mať v takejto chvíli pri sebe oporu v podobe spoločnosti, ktorá nielen zabezpečí celú odbornú prax po organizačnej stránke, ale i napomôže pri rýchlejšej adaptácii a v kritických situáciách bude stáť pri Vás.

Naše služby :

 • prezentácia letnej odbornej praxe priamo na škole, vrátane hotelov v ktorých bude prebiehať prax,
 • osobné pohovory v anglickom a nemeckom jazyku priamo na škole,
 • zabezpečenie prístupu do IL MONDO PRIVÁTNA ZÓNA, kde študent, jeho rodičia a zástupcovia škôl nájdu všetky aktuálne informácie potrebné k absolvovaniu praxe, priebežné hlásenia z praxe, odkazy, atď.,
 • vybavenie každého študenta POKYNMI K POBYTU, kde nájde všetky potrebné informácie ako napr. čo si zobrať so sebou, ako sa zbaliť do batožinového limitu leteckej spoločnosti, informácie o podnebí, elektrickom napätí, telefonovaní, základné slovíčka z gréčtiny, návod ako riešiť kritické situácie… a pod.,
 • vybavenie každého študenta POKYNMI K ODLETU,
 • vybavenie každého študenta POKYNMI K NÁVRATU DOMOV,
 • organizácia platených transferov mini-autobusmi z vybraných miest Slovenska na letisko vo Viedni, resp. naopak.  Našim cieľom je bezpečne, komfortne a načas dopraviť študentov na odlet lietadla, resp. domov,
 • zabezpečenie ZADARMO transferu z letiska do hotela a z hotela na letisko.
 • asistencia na letisku pri odlete do Grécka, pri prílete do Grécka a opäť pri odlete domov na letisku v Grécku,
 • 24 hodinová telefonická linka pomoci v slovenskom jazyku,
 • poskytnutie jednej gréckej SIM karty do každého  hotela pre jedného študenta, ktorý/-á sa stáva našou kontaktnou osobou z radov študentov,
 • pravidelné návštevy hotela v ktorom  študent vykonáva prax zástupcom IL MONDO,
 • na vyžiadanie asistencia u lekára resp. tlmočenie z gréčtiny zadarmo po telefóne,
 • certifikát o úspešnom absolvovaní praxe spolu s hodnotením z hotela.
 • ŠPECIÁLNY BONUS pre školu s najväčším počtom akceptovaných študentov na prax :  kurz ÚVOD DO GRÉČTINY zadarmo!

Prečo práve Grécko?

Hoci v dnešnej dobe sa meno tejto krajiny skloňuje vo všetkých pádoch v súvislosti s jej finančným kolapsom a  s utečencami, nič to nezmení na fakte, že Grécko je kolískou ľudskej civilizácie. Je to krajina, kde sa rodili základy demokracie, filozofie, umenia a vedy. A rovnako je neodškriepiteľným faktom to, že je to krajina s dlhou tradíciou v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch v Grécku prináša peniaze do krajiny, rozvoj služieb a stavebníctva, a taktiež zvyšuje zamestnanosť. Takmer šestnásť miliónov turistov ročne navštívi grécke antické kultúrne pamiatky a historické miesta, ktoré spolu so slnečným a teplým podnebím predurčujú túto krajinu na zapojenie cestovného ruchu významným spôsobom do hospodárstva krajiny.

Odborná prax prebieha na gréckych ostrovoch Rodos a Kos, kde sa všetci miestny obyvatelia počas leta sústredia iba na jedno jediné : USPOKOJIŤ KAŽDÉHO JEDNÉHO TURISTU a podnietiť ho k opakovanej návšteve ostrova. Ostrovania vždy iba z diaľky sledujú štrajky a protesty v hlavnom meste Atény vzdialenom cca 400 km, nakoľko si veľmi dobre uvedomujú, že ak sa turisti  nebudú cítiť na ostrove  v bezpečí, nevrátia sa.

Rovnako veľmi starostlivo pristupujú k utečencom. Na Rodose nepristálo veľa utečencov, vzhľadom na veľkú vzdialenosť od Turecka. Z času na čas nejaký gumený čln “zablúdil” až na Rodos, a v takom prípade utečencov okamžite transferovali do prístavu kde sa najedli, osprchovali, odpočinuli si  a najneskôr do 24 hodín odišli trajektom do Atén. Na Kose bola situácia minulé leto zložitejšia, nakoľko Turecko je od ostrova vzdialené iba 4 km.  Média prezentovali situáciu akoby boli všade, ale pravdou je, že utečencov zhromažďovali v už nefungujúcom  hoteli MIMO turistických centier v uzavretom areáli a po registrácii posielali do Atén. S návštevníkmi ostrova prišli do kontaktu iba v prístave.

Ešte raz si dovoľujem zopakovať, že ostrovania žijú iba z turistov. Ak neprídu turisti, oni nebudú mať žiaden príjem, a to nedopustia. Preto naozaj netreba mať strach z návštevy tejto úžasnej krajiny.

Dôkazom týchto slov je aj médiami prezentovaný fakt, že návštevnosť gréckych ostrovoch v sezóne 2015 stúpla o 15% .  Posledné správy prezentované na medzinárodnej výstave cestovného ruchu v Londýne (  XI.2015 ) hovoria,  že na leto 2016 si cestovné kancelárie zarezervovali cca o 10% viac ubytovacích kapacít ako minulý rok !